Błędne koło: zła zdolność kredytowa i ocena punktowa

Położyć kres Schufie i innym prywatnym agencjom kredytowym – komentarze do inicjatywy partii LEWICA w Bundestagu, autorstwa Chanel Ehlers, Berlin.

Die Schufa – mehr Macht als die Schwiegermutter: „Schufa – więcej władzy niż teściowa“, artykuł dr Schulte, prawnika od lat pilnie udostępniany i czytany na stronie dr-schulte.de. Również politycznie działalność Schufa wielokrotnie jest oceniana krytycznie. Powstałe tarcie prawne jest codzienną praktyką w Dr. Schulte, Attorney at Law.

Potęga zdolności kredytowej i ocena punktowa

Prywatne biura kredytowe, w tym przede wszystkim lider rynku Schufa Holding AG z danymi dotyczącymi tylko 67,9 mln osób prywatnych, mają znaczny wpływ na wszystkie centralne dziedziny życia ludzi w Niemczech, a tym samym na zapewnienie minimum socjalnego godnego człowieka, którego podstawowa gwarancja prawna wynika z art. 1 ust. 1 GG w związku z art. 20 ust. 1 GG obejmuje zarówno „fizyczną egzystencję człowieka, tj. wyżywienie, odzież, artykuły gospodarstwa domowego, mieszkanie, ogrzewanie, higienę i zdrowie, jak i zabezpieczenie możliwości utrzymywania stosunków międzyludzkich oraz minimalnego stopnia uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym i politycznym […]“. (BVerfG, wyrok z 9 lutego 2010 r., 1 BvL 1/09, 1 BvL 3/09, 1 BvL 4/09, pkt 135.) istnieje. W dzisiejszych czasach umowa na telefon komórkowy może być również traktowana jako zabezpieczenie minimum socjalnego. Bez niej człowiek jest wykluczony zarówno prywatnie, jak i zawodowo z relacji międzyludzkich. W związku z tym pojawia się pytanie o proporcjonalność.

Chanel Ehlers - Kredit

Zdolność kredytowa determinuje wnioski i warunki umowy

W dzisiejszych czasach ratingi kredytowe faktycznie wykraczają poza swój pierwotny cel – ochronę kredytu. Zwłaszcza w przypadku czynności prawnych w życiu codziennym, w których konsumenci zaciągają comiesięczne zobowiązania (np. umowa o telefon komórkowy lub wynajem), decyzja ze strony firmy zwykle zależy od wyniku Schufa. Konsument jest więc pozbawiony elementarnych potrzeb, takich jak komunikacja czy mieszkanie. Może to prowadzić do błędnego koła, które w końcu musi zostać wchłonięte przez system ubezpieczeń społecznych. Nie może to być ani w interesie państwa, ani w interesie firm, ani w interesie obywateli.

Wzmocnienie konsumentów poprzez bardziej rygorystyczne kontrole

Wniosek od die Linken wzywa do poddania prywatnych firm, takich jak Schufa Holding AG, ściślejszej kontroli organów nadzorujących ochronę danych. W szczególności ważną rolę powinno odgrywać obliczanie wyniku Schufa, tak aby arbitralność i błędy ze strony Schufa mogły być lepiej sprawdzane i w razie potrzeby naprawiana.

Wniosek od die LINKEN wydaje się dotyczyć ważnej w tym przypadku kwestii, jednak należy przypuszczać, że nie wyjdzie on poza status inicjatywy ze względu na ocenę innych ugrupowań parlamentarnych.

Tak więc pozasądowa i sądowa droga postępowania przeciwko Schufie za pośrednictwem prawnika, który bada indywidualną sprawę, jest nadal otwarta dla zainteresowanych.

V.i.S.d.P.:

Chanel Ehlers

Kontakt:

Kancelaria Prawna Dr. Thomas Schulte
Malteserstraße 170
12277 Berlin

Telefon: +49 30 221922044
E-mail: chanel.ehlers@dr-schulte.de

Kancelaria Dr. Schulte Rechtsanwälte od 1995 roku z powodzeniem działa w zakresie prawa cywilnego, skupiając się na prawie Internetu, reputacji i konkurencji. Reprezentuje interesy inwestorów indywidualnych w całych Niemczech. Uzupełniające informacje o nadawcy z lokalizacją biura znajdują się w nadruku na stronie www.dr-schulte.de.

Kontakt dla prasy:

Adwokat dr Schulte
Malteserstrasse 170
12277 Berlin

Tel.: +49 30 22 19 220 20
Fax. +49 30 22 19 220 21

Email: dr.schulte@dr-schulte.de
https://www.dr-schulte.de